Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hemel en hel in vorige levens

Leonie Linssen
pubblicato da ClusterEffect

Prezzo online:
0,00

Bestaan vorige levens echt of is het een verzinsel van onze fantasie? In dit e-book neemt Leonie Linssen je mee in een persoonlijk reisverslag door de eeuwen heen. De vorige levens die zij ontmoet en herbeleeft op haar spirituele reis naar Noord Italiƫ met haar partner Wim, zijn heftig en indrukwekkend. Niet alleen vanwege de thema's als liefde, seks, macht en machtsmisbruik, maar ook omdat blijkt hoe deze levens onlosmakelijk verbonden zijn met geliefden uit haar huidige leven. Op haar reis wordt zij op afstand begeleid door vriendin, collega en ET-healer Manon van den Boorn, die net als zij boodschappen ontvangt vanuit de andere, onstoffelijke wereld. Het lezen van dit e-book confronteert je met de diepste schaduwzijde van het mens zijn. Het laat je zien wat het eenheidsbewustzijn naast liefde en licht, nog meer omvat. Het laat je beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde dan we kunnen bedenken.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Memorie

Editore Clustereffect

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/04/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789082264753

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hemel en hel in vorige levens"

Hemel en hel in vorige levens
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima