Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hemligheter i Havanna

Rachel Rhys
pubblicato da Sekwa förlag

Prezzo online:
15,07
15,81
-5 %
15,81

Lyxiga fester och mörka hemligheter pa 50-talets Kuba

Iris lever ett gratt liv i 50-talets England. Hon arbetar som sekreterare, har en smatrakig pojkvän och bor hos sina föräldrar. Hon drömmer om att bli konstnär, men använder sin begavning till att skissa porträtt pa fester.

När hon en dag far fragan om att teckna pa ett societetsbröllop pa Kuba känner hon att hennes lycka äntligen har vänt. Väl pa plats i Havanna inser hon dock att bakom immiga cocktails och exotiska miljöer gömmer sig ett och annat orosmoln.

Kuba star pa tröskeln till revolution och det verkar som att den karismatiska familjen som haller i bröllopet döljer nagot. Kan hon avslöja den mörka sanningen bakom glamouren innan allas liv slas i spillror?

"En dekadent, farlig berättelse som bländar lika mycket som den fängslar." - Culturefly

Rachel Rhys är en pseudonym för Tamar Cohen. Hennes böcker är ofta mörka mysterier som utspelas pa exotiska platser, med kvinnliga huvudpersoner som reser bade geografiskt och känslomässigt. Pa svenska finns En farofylld överfart och Dödligt arv.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Sekwa Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/04/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789188979490

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hemligheter i Havanna"

Hemligheter i Havanna
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima