Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Godina je 2020-i-neka, Hrvatska je i dalje lanica Europske Unije, no njezino je gospodarstvo na koljenima, turizam se urušio zbog prekomjerne gradnje i epidemije trbušnog tifusa za koji su neprovjereno optuženi islamski teroristi. Jedina svijetla toka i dalje je nogometna reprezentacija, koja žanje uspjeh za uspjehom. General, veteran i heroj ratova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj Anto Gavran, zvan umur, u svojoj velebnoj kui na jadranskoj obali u mjestu Brižnik daje intervju upravo na dan važne nogometne utakmice izmeu reprezentacija Hrvatske i Srbije. Istovremeno nakon više od trideset godina izbjeglištva i upornog izbjegavanja povratka u Sarajevo uspješni grafiki dizajner i njegova supruga arhitektica odluuju svojim jaguarom prvi put doi na odmor na jadransku obalu. Te veeri, na magistrali koja prolazi kroz Brižnik, dogodi se nesrea, s kojom zapoinje odvijanje jedne strašne, neželjene povijesti. Herkul Miljenka Jergovia ubojita je, opominjua satira kontra svakog, a posebno domaeg, nacionalizma i lokalnog fašizma. Ovo je knjiga koja je i mrana i smiješna, knjiga iz koje nam iskae nevoljna budunost svijeta. Herkul je kratak roman o opasnosti svakog fanatizma i prelaganog baratanja velikim rijeima, opomena za nas ovdašnje. Roman nad kojim emo plakati, smijati se i užasavati, istovremeno.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/06/2021

Lingua

EAN-13 9789533583402

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Herkul"

Herkul
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima