Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het Ishikawa-diagram voor risicobeheer

Ariane de Saeger
pubblicato da 50Minutes.com (NL)

Prezzo online:
6,99

Begrijp de essentie van het Ishikawa diagram (ook bekend als visgraat diagram, visgraat diagram, oorzaak-en-gevolg diagram of Fishikawa) in slechts 50 minuten met dit praktische en beknopte boek. Het Ishikawa-diagram is een krachtig hulpmiddel voor kwaliteitsbeheer dat fouten voorkomt door ervoor te zorgen dat gebruikers geen van de oorzaken van een probleem over het hoofd zien. Het maakt het ook gemakkelijker om potentiële oplossingen voor het probleem te identificeren en te evalueren. Dit boek biedt u een handige inleiding tot de toepassingen van het Ishikawa-diagram in projectbeheer, risicobeheer en kwaliteitscontrole. Het bevat ook een onderzoek van een casus, een bespreking van de tekortkomingen van het instrument en de mogelijke valkuilen die moeten worden vermeden, en een inleiding tot verwante modellen, zoals de 5 Whys-methode, het Pareto-diagram en de CARRTDAF-methode.

Over het Ishikawa diagram : Het Ishikawa-diagram is een visueel hulpmiddel dat een overzicht biedt van de oorzaken en gevolgen van een probleem, en waarmee gebruikers deze oorzaken en gevolgen kunnen rangschikken om de bronnen van het probleem nauwkeurig vast te stellen. Het wordt vooral gebruikt als instrument voor kwaliteitsbeheer of projectbeheer, maar leent zich ook bijzonder goed voor risicobeheer, omdat problemen hiermee zowel kunnen worden voorzien als opgelost. In dit boek ontdekt u hoe het Ishikawa-diagram u kan helpen, leert u mogelijke oorzaken van problemen te identificeren, en ontdekt u hoe u de bron van eventuele problemen in uw bedrijf kunt blootleggen. Een duidelijke uitleg van de voordelen en mogelijke nadelen van de methode, een bespreking van een praktische casus en een inleiding tot verwante modellen geven u de instrumenten die u nodig hebt om uw aanpak op uw situatie af te stemmen.

Dettagli down

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het Ishikawa-diagram voor risicobeheer"

Het Ishikawa-diagram voor risicobeheer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima