Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het Spiegelcircus heeft er alle schijn van een geweldige plek te zijn. Eentje waar je gewoon een kaartje voor móét kopen. Maar wees gewaarschuwd: trap niet in de val en ga niet op zoek naar deze plek.

Jesse is op zoek naar dat ene sensationele verhaal dat viraal zal gaan. Dan hoort hij over een magisch circus in de bossen van Drenthe. Een circus dat alleen verschijnt tijdens volle maan. Is dit zijn kans om door te breken als videomaker?

Het Spiegelcircus is het debuut van Suzanne Martin, een pseudoniem van twee ervaren verhalenvertellers die jou meenemen naar een wereld waar elke voorstelling een avontuur is en waar je nooit écht veilig bent.

Opgelet: dit boek bevat clowns, bovennatuurlijke verschijnselen en magie.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Dutch Venture Publishing

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 30/04/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9798224470457

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het Spiegelcircus"

Het Spiegelcircus
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima