Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het beleg van Macindaw - John Flanagan
Het beleg van Macindaw - John Flanagan

Audiolibro Het beleg van Macindaw

John Flanagan
pubblicato da Gottmer Uitgevers Groep b.v.

Prezzo online:
0,00

Luister naar 'Het beleg van Macindaw', deel 6 van de spannende internationale bestsellerserie 'De Grijze Jager' van John Flanagan. Alleen in Nederland en Belgiƫ zijn er van deze fantasyreeks al meer dan 1,5 miljoen boeken verkocht. Voorgelezen door Daphne van Tongeren.

Wills eerste opdracht als volwaardige Grijze Jager vindt plaats in het hoge Noorden, dat geteisterd wordt door duistere magische krachten. Althans, dat is de mening van de plaatselijke bevolking. De nuchtere Will, die niet in magie gelooft, gaat in 'Het beleg van Macindaw' samen met zijn vriendin Alyss op onderzoek uit. Zij ontdekken dat de strijdlustige Kelten een invasie voorbereiden. Samen met hun vrienden uit eerdere delen ontmaskeren ze de vijand en verijdelen hun snode plan.

'Het beleg van Macindaw' vormt samen met het vorige boek uit de reeks, 'De Magiƫr van Macindaw' (boek 5), een afgerond verhaal. Voor lezers vanaf 10 jaar.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gottmer Uitgevers Groep B.v.

Formato Audiolibro

Durata 09:13.55

Pubblicato 08/11/2012

Lingua Olandese

EAN-13 9789025753924

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het beleg van Macindaw"

Het beleg van Macindaw
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima