Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het beste van Jack

Jack Plooij
pubblicato da Singel Uitgeverijen

Prezzo online:
12,99

Vuistdikke bundel met de beste verhalen over de Formule 1

In dit vuistdikke boek Het beste van Jack verzamelt racereporter Jack Plooij zijn beste verhalen over wat hij in de afgelopen twaalf jaar allemaal achter de schermen in de Formule 1 heeft meegemaakt. Hij blikt terug op zijn eerste kennismaking met de wereld van de racerij in de kartsport, waar zijn zoon naast o.a. een jeugdige Kimi Räikkönen op de grid stond. Hij vertelt over het werken in de paddock, zijn relatie met de coureurs en teambazen en duikt in de geschiedenis van het circuit van Zandvoort. Ook is er ruime aandacht voor de iconen van de sport en de grondleggers van het wereldwijde succes dat de Formule 1 nu is, zoals Bernie Ecllestone, Michael Schumacher en natuurlijk Jos en Max Verstappen.

Dettagli down

Generi Sport » Atleti e personaggi dello sport » Altri sport » Automobilismo e Motociclismo , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Sportivi

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/03/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789021476018

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het beste van Jack"

Het beste van Jack
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima