Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het einde van het verhaal

Jan Guillou
pubblicato da Prometheus

Prezzo online:
14,99

Na bijna vijftig jaar in ballingschap keert voormalig SS-officier Harald Lauritzen terug uit Argentinië. Zijn terugkeer zet het leven van de familie Lauritzen op zijn kop. Oom Harald is nog steeds een nazi, maar hij doet de familie een aanbod dat onmogelijk te weerstaan is.
Er heerst opnieuw paniek in het advocatenkantoor van Eric Letang. Dit keer leidt de angst voor pedofielen tot een ware heksenjacht.
De jaren negentig worden getekend door economische crisis en de ondergang van de sociaaldemocratie. Tegelijkertijd maken xenofobie en rechtse partijen hun opmars, een omwenteling die door velen wordt onderschat. Met het eindigen van de jaren negentig breekt er een heel nieuw tijdperk aan. Een tijdperk dat laat zien dat we niets hebben geleerd van onze geschiedenis.
Het einde van het verhaal is het tiende en laatste deel van *De grote eeuw-*reeks van Jan Guillou: de jaren 1901-2001 van de familie Lauritzen, verteld in tien schitterende, los van elkaar te lezen romans. Een ongelooflijke literaire prestatie van een van Zwedens meest geliefde schrijvers.

Jan Guillou (1944) is zonder twijfel de populairste schrijver van Zweden. Van zijn boeken werden alleen daar al meer dan tien miljoen exemplaren verkocht, en zijn werk is vertaald in meer dan twintig talen. De reeks De grote eeuw is, zoals Guillou het zelf omschreef, `mijn laatste project, mijn grootste, en mijn beste'.

Over 1968:

`Een roman waarin de schrijver zich andermaal een rasverteller toont. Guillou vat de tijdgeest meesterlijk.'
trouw

Over De kop in het zand:

`Evenals in de vorige delen blinkt Guillou uit in een onbevangen behandeling van zijn personages en vermijdt hij alles wat op wijsheid achteraf zou kunnen duiden.
elsbeth etty, nrc handelsblad

Over Bruggenbouwers:

`Twee nietige mensen tegen het decor van de grote wereldgeschiedenis. Dat gegeven vormt de epische reikwijdte van dit majestueuze boek. In deze breed uitwaaierende roman bespeelt Guillou talloze registers. Hij ontpopt zich als historicus én romancier, als psycholoog én als kenner van de Europese geschiedenis.'
kester freriks, nrc handelsblad ****

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Prometheus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/04/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789044645521

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het einde van het verhaal"

Het einde van het verhaal
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima