Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het meisje op de rots - Lucinda Riley
Het meisje op de rots - Lucinda Riley

Audiolibro Het meisje op de rots

Lucinda Riley
pubblicato da Xander Uitgevers B.V.

Prezzo online:
0,00

Met een gebroken hart verlaat Grania Ryan New York om terug te keren naar haar ouderlijk huis aan de Ierse kust. Daar ontmoet ze op een stormachtige avond Aurora, een jong meisje dat Grania's leven voorgoed zal veranderen.

Terwijl Grania en Aurora een steeds hechtere band krijgen, wordt duidelijk dat het verleden hun families onlosmakelijk met elkaar heeft verbonden. Via een stapel oude brieven leert Grania over de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog, over die ene wanhoopsdaad een eeuw geleden en over het verdriet dat de twee families al generaties lang achtervolgt.

Het meisje op de rots vertelt het verhaal van twee bijzondere vrouwen en hun zoektocht naar hun verleden, van het historische Engeland naar hedendaags New York en van de indrukwekkende Ierse kust naar een legendarisch herenhuis in Londen. Zal liefde en hoop in de toekomst het verdriet uit het verleden overwinnen?

Dettagli down

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Xander Uitgevers B.v.

Formato Audiolibro

Durata 14:08.54

Pubblicato 07/02/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789401612456

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het meisje op de rots"

Het meisje op de rots
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima