Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het meisje zonder naam

Diney Costeloe
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
5,99

Gebaseerd op historische feiten: tijdens de Blitz raakt Lisa bewusteloos wanneer een bom vlakbij ontploft. Wanneer ze bijkomt in het ziekenhuis weet niemand wie ze is - zijzelf ook niet

Diney Costeloe verovert lezersharten over de hele wereld. Haar roman `Het meisje zonder naam' (`The Girl With No Name') is net als de wereldhit `De verloren kinderen' (`The Throwaway Children') een aangrijpend relaas, gebaseerd op historische feiten.

  1. Lisa Becker is 13 als haar moeder een van de laatste felbegeerde plekken op een Kindertransport weet te bemachtigen. In Londen, alleen, de taal niet machtig, moet ze zich in een voor haar vreemde wereld redden. Dat lukt haar wonderwel, met de hulp van haar pleegouders en vrienden. Maar dan begint de Blitz. Lisa raakt bewusteloos als een bom vlakbij ontploft, en wanneer ze bijkomt in het ziekenhuis weet niemand wie ze is - zijzelf ook niet

`Een aangrijpend opgetekend portret. De schrijver weet je met haar oog voor detail moeiteloos het verhaal in te trekken.' - TheBookBag.co.uk

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici » Saghe , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica » Saghe

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/08/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789026146305

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het meisje zonder naam"

Het meisje zonder naam
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima