Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Zelf alcohol stoken? Zo moeilijk is dat niet als je deze praktische handleiding van prof. J.W. Brouwer erbij neemt. Hij legt uit hoe je alcohol kan laten ontstaan door gisting - van bijvoorbeeld fruit - en hoe je die alcohol vervolgens destilleert en op smaak brengt met kruiden of vruchten.
Kostbare apparatuur is niet nodig want Het volkomen stookboek toont ook hoe je zelf met eenvoudige materialen een destilleerketel bouwt. Voor wie eenmaal de smaak van het destilleren te pakken heeft, bevat dit boek bovendien meer dan 100 recepten voor jenevers, bitters, likeuren en ander gedestilleerd, van gin tot eau de vie en whisky.
Het volkomen stookboek, waarvan u hier de vierde, bewerkte editie in handen heeft, is een standaardwerk voor het zelf bereiden van sterkedrank. Met een handige link naar instructievideo op YouTube.

`Om het oude ambacht niet te vergeten is nu het Stookboek uitgegeven. In feite is stoken heel eenvoudig. NRC Handelsblad

`Dat eigengestookt ook lekkerder is staat buiten kijf. De Volkskrant

Dettagli

Generi Gastronomia » Altre bevande » Vini , Hobby e Tempo libero » Saper vivere » Guide ai vini

Editore Bas Lubberhuizen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/12/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789059374027

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het volkomen stookboek"

Het volkomen stookboek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima