Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hi havia una vegada a Hollywood

Quentin Tarantino
pubblicato da Columna CAT

Prezzo online:
8,99

En Rick Dalton, un actor televisiu en hores baixes que ofega les penes en l'alcohol, i en Cliff Booth, el seu doble en escenes d'acció, són els antiherois d'aquesta novela que va molt més enllà del final que vam veure al cinema. Perquè Hi havia una vegada a Hollywood és el sorprenent debut de Quentin Tarantino en la ficció literària. Tots els nous personatges, escenes i subtrames que ens ofereix aquí -amb diàlegs i descripcions marca de la casa-, no només expandeixen l'univers fílmic de l'autor, sinó que serveixen també per presentar-nos un narrador d'un talent excepcional. Quentin Tarantino és probablement el cineasta més icònic dels últims trenta anys, un narrador espectacular que fins aquest moment havia abocat el seu talent al cinema però que ara enceta el camí com a novel·lista amb una obra sorprenent, hilarant, deliciosa i brutal a parts iguals. RICK DALTON - Abans tenia la seva pròpia sèrie de televisió, però ara en Rick és un actor acabat que només fa papers de dolent i ofega les penes amb whisky. Una trucada des de Roma decidirà el seu destí? CLIFF BOOTH - És el doble d'en Rick i l'home més infame en qualsevol plató de cinema, perquè corre el rumor que ha sortit impune d'un assassinat... SHARON TATE - Va marxar de Texas per perseguir el seu somni de convertir-se en una estrella de cine i el va fer realitat. Ara la Sharon passa els dies de glòria a Cielo Drive, a Hollywood Hills. CHARLES MANSON - L'exconvicte té una colla de hippies penjats convençuts que és el seu líder espiritual, però ell ho donaria tot per ser una estrella del rock. HOLLYWOOD 1969. HO HAURIES D'HAVER VIST

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Columna Cat

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/06/2021

Lingua Catalano

EAN-13 9788466428071

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hi havia una vegada a Hollywood"

Hi havia una vegada a Hollywood
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima