Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Himlens søjler 1: Ulvetider

Bernard Clavel
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
9,28

"Guyon gik frem mod de to mænd, men sergenten standsede ham med en håndbevægelse, idet han sagde:
- Hold dig på afstand; du er sikkert smittespreder.
- Jeg! Jamen, min kone er død af lungesot, ikke af pesten. I to år har hun spyttet blod; du kan selv spørge bartskæreren, som plejede hende. Pesten var endnu ikke nået til Aiglepierre, da min kone døde.
- Hvis den fyr var smittespreder, sagde den gamle saltsyder, mens han greb fat i Mathieus nøgne arm, så ville jeg havde været smittet for længe siden. Og han ville ikke have kunnet arbejde, som han gør."

Mathieu får under Trediveårskrigen arbejde som graver i en pestlejr i Franche-Comté. Arbejdet er farligt og modbydeligt, og den unge mand bliver vidne til frygtelige lidelser. Han oplever imidlertid også venskab og sammenhold, som man kun kan knytte til lidelsesfæller i en så grusom tilværelse.

"Ulvetider" er første del af Bernards Clavels spændende tetralogi "Himlens søjler", der fortæller om livet i Frankrig og omegn under Trediveårskrigen i første halvdel af 1600-tallet. Bernard Clavel (1923-2010) var en fransk forfatter, der skrev en lang række bøger til både unge og voksne. Han debuterede som forfatter i 1956, og mange af hans bøger er blevet oversat til fremmedsprog. Bernard Clavel har vundet flere prestigiøse litteraturpriser og er særligt kendt for sine historiske romaner.

Dettagli

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Himlens søjler 1: Ulvetider"

Himlens søjler 1: Ulvetider
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima