Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Elke dag staat op pagina 2 van Het Parool een column van Holman.
Nou, column? Holman scheldt, redeneert, ontroert, bijt, charmeert, informeert, beukt, lacht, roddelt, verleidt, breekt en kraakt.
O ja: en hij liegt! Hij liegt wanneer dat de waarheid helpt. Hij liegt als dat zijn column beter maakt. En hij liegt zeker als hij denkt te weten hoe de wereld in elkaar steekt. Holman liegt dat-ie barst! Literair, satirisch, poëtisch of domweg grof. Maar: zijn columns zijn leugens om rekening mee te houden. En daardoor is hij veruit de verrassendste columnist van Nederland. Hier
spreken politici de waarheid, worden de populisten van ons land bewonderd en wordt er gebogen naar onze Vorst. Tjonge, wat kan die Holman liegen!

Jonathan van het Reve selecteerde uit meer dan tweeduizend columns de beste van de afgelopen jaren.

THEODOR HOLMAN (1953) is schrijver, columnist, radiopresentator en scenarist. Zijn columns en literaire werk vallen op door zijn humor, de openhartige toon,
cynisme en directheid.

Over Holmans roman De grootste truc aller tijden:
'Mooie observaties en prikkelende ideeën.' Trouw
'Aan intrigerende ideeën ontbreekt het Holman absoluut niet.' Leeuwarder Courant
'Sterk stilist en cynisch humorist [] Een verhaal waarvan het er niet toe
doet of het waar is of niet en dat daarmee een rake metafoor is voor het verdriet van Nederland. ****' NRC Handelsblad

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Letteratura, storia e critica

Editore Nieuw Amsterdam

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/05/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789046816820

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Holman liegt"

Holman liegt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima