Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hot över Östersjön - Del 2

Mark Greaney - Tom Clancy
pubblicato da Bookmark Förlag

Prezzo online:
2,20

Det tva av fyra av **Hot över Östersjön

Det ryska hotet blir verklighet**

En Airbus pa väg fran Stockholm kolliderar med ett ryskt spionplan. Alla passagerare ombord omkommer.

Klämd mellan giriga oligarker och en konkursfärdig statsekonomi har Rysslands president Valerij Volodin för avsikt att skapa internationellt kaos för att dölja sin egentliga plan. Men president Jack Ryan ser ett mönster och tvekar inte att sla tillbaka. Problemet är bara att Volodin har femtiotusen soldater som star redo att invadera ett Nato-land.

Kommer Jack Ryan att hinna stoppa Volodins hänsynslösa planer?

"Imponerande! Ingen annan författare ger en sa fullständig bild av pagaende omvärldskonflikter." Sunday Times
"Perfekt underbyggd och spännande." Publishers Weekly
"Skrämmande aktuell." BTJ
"Inte bara en spännande, actionfylld thriller utan ocksa rykande aktuell just nu. LÄS DEN!" Boklysten
"Tycker du om böcker som i thrillerform tar upp storpolitik och da framför allt med USA som hjälten? Tillhör du det som pa allvar tror att Ryssland är ett stort hot mot Sverige och västvärlden? Da är Tom Clancys nya thriller Hot över Östersjön nagot för dig." Kulturbloggen
"Det är en bok som inte saknar nagra av de ingredienser vi är vana att se i en bok av Clancy." DAST Magazine

Tom Clancy (1947-2013) skrev inte mindre än 18 New York Times-bästsäljare under sin livstid. Manga ser honom som grundaren till hela internationella thrillergenren och flera av hans böcker har blivit filmklassiker.

Mark Greaney är författaren bakom den bästsäljande serien om The Gray Man. Efter stora framgangar som Tom Clancys författarpartner bär han nu värdigt vidare arvet fran sin framlidne mentor i den femte boken om Jack Ryan.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Bookmark Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/10/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789188345233

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hot över Östersjön - Del 2"

Hot över Östersjön - Del 2
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima