Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hotel Magnifique

Emily J. Taylor
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
11,99

Welkom in de betoverende wereld van Hotel Magnifique! Jani is dolblij als zij een baan krijgt in het legendarische hotel. Maar algauw ontdekt ze duistere geheimen.

Pak een tas in voor Elders & sta klaar voor middernacht!

Welkom in de magische wereld van Hotel Magnifique met zijn gouden plafonds, champagnefonteinen en betoverende feesten. Elke nacht om klokslag 00.00 uur vertrekt het naar een nieuwe bestemming.
Wanneer Jani ontdekt dat Hotel Magnifique naar hun stad komt, grijpt ze haar kans. Ze regelt een baan in het hotel voor haar zusje Zosa en zichzelf. Eenmaal binnen verdwijnt Zosa echter spoorloos. Jani ontdekt algauw dat er duistere geheimen schuilgaan achter de glimmende fa├žade. Met de knappe portier als haar enige bondgenoot probeert ze het mysterie te ontrafelen. Kan ze haar zus redden voor het te laat is?

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/06/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789026166600

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hotel Magnifique"

Hotel Magnifique
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima