Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hotel Magnifique

Emily J. Taylor
pubblicato da Men Könyvek

Prezzo online:
12,99

Jana minden vágya, hogy hazatérhessen szülfalujába, Aligney-ba, de rossz sorsa Durc kikötvárosához szögezi, ahol elkeseredetten próbálja eltartani magát és húgát, Zosát, egy brcserzben vállalt állásból. Ám egy nap a városba érkezik a Hotel Magnifique. A legendás hotel nem csupán a csak itt megtapasztalható mágiáról híres, hanem arról is, hogy minden reggelre más-más városban bukkan fel. Jana és Zosa természetesen nem engedhetik meg maguknak, hogy megszálljanak a hotelben, de állásra jelentkeznek, és hamarosan életük legnagyobb kalandjának közepén találják magukat. A hotelben azonban gyorsan kiderül, hogy a szépen csillogó, mágikus máz veszélyes titkokat takar. A jókép ajtónállóval, Bellel az oldalán Jana nekivág, hogy felfedje a hotel titkát és megmentse a húgával együtt a hotel összes dolgozóját. A sikerért szembe kell szállniuk a kegyetlen hotelmesterrel és kockára kell tenniük mindazt, ami a legfontosabb számukra. Ha viszont elbuknak, soha nem térhetnek haza, st, olyan sors vár rájuk, amely legrosszabb rémálmukat is felülmúlja. 14 éves kortól.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Men Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/12/2022

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635843039

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hotel Magnifique"

Hotel Magnifique
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima