Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Härligt är att leva här : Paula M. Beckers liv

Marie Darrieussecq - Sara R Acedo
pubblicato da Norstedts

Prezzo online:
7,11

Paula Modersohn-Becker föddes i Tyskland 1876 och blev den första kvinnliga konstnär som malade ett nakenporträtt av sig själv. Härligt är att leva här en gripande skildring av hennes liv och hennes banbrytande konstnärliga arbete.

Modersohn-Becker hörde till en välkänd konstnärskoloni i byn Worpswede utanför Bremen i norra Tyskland, men allteftersom hennes eget maleri utvecklades kände hon lockelsen fran Paris, dit hon ocksa begav sig för att studera och lära känna andra konstnärer. Hon umgicks med Rodin och Monet och fick en nära relation till poeten Rainer Maria Rilke, som var gift med hennes väninna skulptören Clara Westhoff.

I ögonblicksbilder aterberättar Marie Darrieussecq Modersohn-Beckers liv och later oss fa vara med om hennes upptäckter och utveckling. Vi kommer konstnären nära in pa livet, far ta del av hennes funderingar kring äktenskapet med Otto, tveksamheten att kombinera konstnärskapet med modersrollen.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Norstedts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/08/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789113089003

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Härligt är att leva här : Paula M. Beckers liv"

Härligt är att leva här : Paula M. Beckers liv
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima