Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Humboldts gave

Saul Bellow
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
12,47
13,12
-5 %
13,12

Charlie Citrine, en succesrig, midaldrende forfatter fra Chicago, forsøger forgæves at fa styr pa sit mere og mere indviklede liv. Bade kone og elskerinde stiller store krav, og samtidig har den pengefikserede gangster Rinaldo Cantabile udset sig Citrine som sin nye bedste ven.

I baggrunden af fortællingen star hele tiden Citrines afdøde ven og kollega Humboldt, som insisterede pa den kunstneriske integritet, men døde uforløst. Citrine har arvet hans litterære efterladenskaber, og det far meget store økonomiske konsekvenser.

"Humboldts gave" indbragte Saul Bellow Pulitzerprisen i 1976 og var med til at sikre ham Nobelprisen i litteratur senere samme ar.

Den canadisk-amerikanske forfatter Saul Bellow (1915-2005) regnes blandt de største amerikanske forfattere efter 2. verdenskrig. Saul Bellow har været professor ved flere prominente amerikanske universiteter og har vundet mange prestigefulde priser for sine samfundskritiske romaner heriblandt Nobelprisen i litteratur i 1976.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711649725

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Humboldts gave"

Humboldts gave
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima