Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hun som våger

Caroline Eriksson
pubblicato da People's

Prezzo online:
9,89

HVOR GÅR GRÆNSEN MELLEM VANVID OG FORTVIVLELSE? Forfatteren Elena er for nylig blevet separeret fra sin mand og bor nu alene i et tilfældigt rækkehus uden megen kontakt med omverdenen. Modløs og med skriveblokering begynder Elena at observere familien Storm, der bor overfor. Bag den pæne facade udspiller der sig tilsyneladende et dystert drama mellem ægtefællerne, og jo længere Elena lurer på dem, desto større bliver hendes bekymring for, at noget forfærdeligt snart vil ske. Da Elena får kontakt med Leo, familien Storms teenager, får hun et direkte indblik i familiens liv. Leos mor bærer tydeligvis på en mørk fortid og er i stand til at gøre frygtelige ting. Elena bliver suget længere og længere ind i familiens problemer, og snart truer katastrofen med at ramme dem alle. Et skarpt, gribende og nervepirrende psykologisk drama. En svensk Kvinden i toget eller Store små løgne af Liane Moriarty.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence » Gialli, mistery e noir

Editore People's

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/10/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788772382364

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hun som våger"

Hun som våger
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima