Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Husker du, så glemmer jeg / Flirt i vildmarken

Barbara Hannay - Jennie Adams
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
10,75

Husker du, så glemmer jeg

Hvilket chok det er for Carrie Kincaid at vågne op på sygehuset og være en helt anden person, end hun troede, hun var!

Hun er sikker på, at nogen har lavet et svindelnummer med hende, da hun får at vide, at hun er gift og er faldet af en hest og har fået hukommelsestab. Men alle beviser peger i den retning, og da hun møder kvægfarmeren Max Kincaid, der skulle være hendes ægtemand, bliver hun alligevel interesseret i at lære ham at kende.

Det bliver efterhånden tydeligt, at de elsker hinanden, men Max skjuler noget for Carrie

Flirt i vildmarken

Jayne Cutter burde næppe se de flirtende smil fra en skøn, mindst ti år yngre fyr, som andet end et kompliment, men der er noget ved Alex MacKay, der pirrer hendes nysgerrighed og får hende til at sænke de professionelle parader!

Alex, derimod, er opslugt af at skabe en succesfuld forretning og finde sandheden om sin fortid - han har ikke tid til kærlighed, forhold og andet pjat. Men han må erkende at Jayne er flot - og overraskende distraherende.

En rejse gennem Australiens rå vildmark bliver en udfordring for dem begge - og det i mere end én forstand!

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788771910124

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Husker du, så glemmer jeg / Flirt i vildmarken"

Husker du, så glemmer jeg / Flirt i vildmarken
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima