Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hvad er har? - Johan Olsen
Hvad er har? - Johan Olsen

Audiolibro Hvad er har?

Johan Olsen
pubblicato da JP/Politikens Forlag

Prezzo online:
3,15

Langt de fleste pattedyr har pels. Det er virkelig fa, der ikke har. Der er selvfølgelig hvalerne. De er rimelig nøgne. Det er flodheste, hvalroser, elefanter og et par andre dyr ogsa næsten. Selv synes jeg, at det mest underlige pelsløse pattedyr er nøgenrotten. Den bor i Afrika og er pa alle mader et dybt mystisk dyr. Men tilbage til pels. Den pels, vi mennesker gar rundt med, kalder vi har.
Her i bogen forklarer Johan Olsen i sin sædvanlige sprudlende stil om, hvad har egentlig er for noget.

Dettagli down

Generi Famiglia Scuola e Università » Libri Scuola , Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Natura » Scienza e tecnologia

Editore Jp/politikens Forlag

Formato Audiolibro

Durata 00:10.48

Pubblicato 23/06/2023

Lingua Danese

EAN-13 9788740088946

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hvad er har?"

Hvad er har?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima