Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Det er svært at forestille sig en verden uden plastik. Det er over det hele. Biler, computere, møbler, briller, legetøj, betalingskort, kuglepenne, jeg kunne blive ved. Hvis du kigger rundt, kan du sikkert se en masse plastik, der hvor du er lige nu, mens du læser denne her bog. Men sadan har det ikke altid været. Der var engang, hvor der ikke fandtes plastik. Alt var lavet af "naturlige" materialer, altsa mineraler, planter og dyr.
Her i bogen forklarer Johan Olsen i sin sædvanlige sprudlende stil om, hvad har egentlig er for noget.

Dettagli down

Generi Famiglia Scuola e Università » Libri Scuola , Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Natura » Scienza e tecnologia

Editore Jp/politikens Forlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/06/2023

Lingua Danese

EAN-13 9788740089059

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hvad er plastik?"

Hvad er plastik?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima