Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hvor herligt at være her

Marie Darrieussecq
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,21

Pa kun 14 ar naede Paula Becker (gift Modersohn) at male over 700 malerier, hvoraf en stribe i dag regnes for kanoniserede mesterværker. Desuden havde hun en omfattende brevudveksling, bl.a. med Rainer Maria Rilke, og det er især dette, der danner udgangspunkt for Darrieussecqs biografiske fortælling.

Det er historien om et kort men intenst liv og en kvinde, der ikke ville lade sig binde af samfundets forventninger til hende. Hun var en af sin samtids mest vovede malere, bl.a. var hun en af de første kvinder, der malede nøgne modeller, og i 1930erne blev hendes produktion kraftigt fordømt af nazisterne for at være "degenereret". Hun bliver gift ung med maleren Otto Modersohn, men lever det meste af sit voksenliv adskilt fra ham i Paris. Først i 1907 flytter hun sammen med ham, bliver gravid og dør af en blodprop 19 dage efter at have født datteren Mathilde.

Dettagli down

Generi Arte Beni culturali e Fotografia » Artisti , Cinema e Spettacolo » Attori Comici Registi , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Artisti dello spettacolo

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/10/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788702245622

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hvor herligt at være her"

Hvor herligt at være her
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima