Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Házikó az ír dombvidéken

Julie Caplin
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
10,05

Hannah Campbell tehetséges jogász Manchesterben, ki sem lát a munkából. Az utóbbi idben azonban ott motoszkál benne az érzés, hogy ideje változtatni az életén. Így rá nem jellemz módon, egy hirtelen ötlettl vezéreltetve beiratkozik az Írországban található, világhír Killorgally Fziskolába. Els dublini estéjén, a fváros csábításaival ismerkedve Hannah egy feltnen jókép idegen, Conor bvkörébe kerül, ám tovább kell utaznia, hiszen várja a fziskola. A festi szépség Killergollaryba megérkezve azonban rádöbben, nem képes csak úgy túllépni mindazon, ami Dublinban történt... A lélegzetelállító ír vidék zölden hullámzó dombjai között megbúvó fziskola végül újra összehozza Hannah-t és Conort, akik kis szerencsével még azt is felismerhetik, hogy nekik bizony egymás mellett van a helyük "jóban, rosszban"...

Dettagli down

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/07/2023

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636042899

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Házikó az ír dombvidéken"

Házikó az ír dombvidéken
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima