Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

London, 1947. A várost emberemlékezet óta nem sújtotta ilyen kemény tél, a városlakók az éhezéssel küzdenek, az életet szigorú jegyrendszer szabályozza. A háború utáni Nagy-Britanniában az alig két évvel korábbi gyzelem ellenére csöndes kétségbeesés uralkodik. Ann Hughes és Miriam Dassin Norman Hartnell híres mayfairi divatházának hímzi. A két n között barátság szövdik, és életük visszafordíthatatlanul megváltozik, amikor vissza nem tér lehetséget kapnak: részt vehetnek Erzsébet hercegn menyasszonyi ruhájának elkészítésében.
Toronto, 2016. Egy emberöltvel késbb Heather Mackenzie megpróbálja megfejteni a nagyanyja által ráhagyott néhány hímzett virág titkát. Vajon hogyan került az értékes hímzés - amely megtévesztésig hasonlít II. Erzsébet királyn hetven évvel korábban viselt, lenygöz menyasszonyi ruhájának díszítéséhez - szeretett nagyijához, aki sohasem beszélt angliai életérl? És milyen kapcsolatban állt nagyanyja a híres textiltervezvel, a holokauszttúlél Miriam Dassinnel? Jennifer Robson a történelem egyik leghíresebb menyasszonyi ruháját készít mhelyébe kalauzol el minket. Kulisszatitkokról rántja a leplet, derít fényt, miközben elsöpr erej képet fest a rengeteg áldozattal kivívott gyzelem ára által megrázott angol társadalomról, és felejthetetlen hsnket kelt életre, kiknek sorsát a túlélés fájdalma, a barátság, és a megváltó erej szeretet köti össze.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Membri di case reali

Editore Alexandra Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/12/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634476757

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "II. Erzsébet ruhája"

II. Erzsébet ruhája
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima