Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Föld a 25. században egy mérgez, elhagyatott világ, lakossága a túlélés érdekében a küls Naprendszerbe menekült, ahol gyengén, halálra ítélve tengdik idegen bolygókon és azok holdjai közt. Az emberiség fennmaradásának kulcsa az idutazás, azonban a történelem legveszélyesebb feladatainak elvégzésére egyre kevesebben képesek.

James Griffin-Mars kronoember, küldetéseket vállal a Föld múltjába, hogy ritka technológiai eszközöket szerezzen az idvonal megváltoztatása nélkül. A legtöbb kronoember nem éli meg az öregkort; az idugrásokkal járó stressz a személyes és jövbeli kockázatokkal vegyítve felröl mindenkit.

A nyugdíjazását bebiztosító, utolsó bevetésén James megismeri Elise Kimet, egy korábbi évszázadból származó tudóst, akinek a végzete szerint meg kellene halnia egy óceánba épített szerkezet megsemmisülése során. James a kronoemberek legfontosabb törvényét megszegve a küldetés teljesítésén túl megmenti a nt, és visszahozza magával a jövbe. Ezzel pedig nem csak magukat sodorja végérvényesen veszélybe, hanem az egész emberiséget.

Wesley Chu mve lendületes kalandregény és elgondolkodtató sci-fi egyszerre, ami klasszikus témájával és eredeti ötleteivel méltó módon tiszteleg a mfaj eltt.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy » Avventura , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/06/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634191438

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Idrabló"

Idrabló
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima