Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ik hou van mijn moeder

KidKiddos Books - Shelley Admont
pubblicato da KidKiddos Books Ltd.

Prezzo online:
5,49

Iedereen houdt van zijn of haar moeder. Het maakt niet uit hoe oud je bent. In dit bedtijdverhaal proberen het kleine konijntje Jimmy en zijn oudere broers een perfect verjaardagscadeau voor hun moeder te bedenken. Ze willen laten zien hoeveel ze van haar houden.

Welke creatieve oplossing hebben ze gevonden om hun gevoelens te uiten? Je komt erachter in dit geïllustreerde kinderboek.

Dit kinderboek is onderdeel van een verzameling korte bedtijdverhalen.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Storie di animali

Editore Kidkiddos Books Ltd.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/04/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9781772687637

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ik hou van mijn moeder"

Ik hou van mijn moeder
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima