Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Morciano di Leuca, een kalm dorpje in de hak van de Italiaanse laars. Een ongebruikelijke omgeving voor een rituele moord. Valentina Medici werd verdoofd en bloedde dood nadat haar pols was doorgesneden.Paolo Bernini, de echtgenoot van Valentina, herkent in dit ritueel de manier waarop zijn eerste vrouw tien jaar eerder ook al werd vermoord. Deze band met het verleden is het uitgangspunt voor het onderzoek van Luigi Gelsomino, de politiecommissaris uit Lecce, die niets wil weten van seriemoordenaars, maar bereid is alles te accepteren als de bewijzen hem in die richting zouden leiden.
In jouw Bloed is een typisch Italiaanse politieroman die zich afspeelt onder de zon van Apuliƫ en de mist van de Povlakte. Een puzzel badend in bloed vergoten door een mysterieuze sekte van middelbare scholieren die van literatuur houden, waar iedereen schuldig kan zijn, maar niemand volledig onschuldig is.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Marco Lugli

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 1230004736127

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "In Jouw Bloed"

In Jouw Bloed
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima