Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In memoriam

Alice Winn - Anna Makkonen
pubblicato da WSOY

Prezzo online:
14,65
15,35
-5 %
15,35

"On parempi, että on rakastanut ja menettänyt kuin ettei olisi lainkaan rakastanut."

Väkevä romaani ensimmäisen maailmansodan kauhuista sekä intiimi muotokuva kielletystä rakkaudesta.

Vuonna 1914 tuhansia nuoria miehiä kuolee päivittäin molemmin puolin rintamaa, mutta sodan kauhut tuntuvat kaukaisilta sisäoppilaitoksessa keskellä vehreintä Englantia. Henry Gaunt on rakastunut parhaaseen ystäväänsä Sidney Ellwoodiin tietäen hyvin mitä tapahtuisi, jos joku pääsisi perille asiasta. Kun Gauntille tarjoutuu tilaisuus värväytyä, hän pakenee tunteitaan rintamalle. Ellwood liittyy hänen seuraansa täynnä mahtipontisia ajatuksia sotasankaruudesta, mutta pian rintaman kauhut tulevat heille liiankin tutuiksi. Ei-kenenkään-maalla kukaan ei tiedä, kuinka pitkälle elämää riittää.

Alice Winn asuu Brooklynissä ja työskentelee käsikirjoittajana. Hän kasvoi Pariisissa, kävi koulunsa englantilaisessa sisäoppilaitoksessa ja valmistui Oxfordin yliopistosta kirjallisuus pääaineenaan. In Memoriam on hänen ensimmäinen romaaninsa.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Wsoy

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/06/2023

Lingua Finlandese

EAN-13 9789510492796

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "In memoriam"

In memoriam
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima