Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Innergarden

Thomas Andersen
pubblicato da Bookea

Prezzo online:
9,97
10,46
-5 %
10,46

Morgonen da poliserna kom sken solen. Dagen innan hade det regnat, och det var egentligen inget konstigt om det inte vore för att meteorologerna hade lovat högsommar. Mitt i högtrycket kom regnet och Milo kände pa sig att nagot skulle hända. Visst dog människor, men inte Göran, den distingerade mannen pa andra sidan garden som sag ut som en aldrad fotomodell.
De första stegen mot andra sidan garden var lätta, trots hettan. Milo skulle lösa mysteriet med Göran, kosta vad det kosta vill. Att den nya flickan, som sag ut som en kvarleva fran femtiotalet flyttade in i Görans lägenhet skulle inte fa hindra honom. Men varför var hon sa intresserad? Och vad var det egentligen som hade hänt med Göran?

Innergarden är en historia som handlar om konsten att ta sig utanför sig själv och vaga möta människor pa deras planhalva. Det är en bok om Milos liv pa en innergard i Tyresö, om människor han möter, men framför allt är det en bok om att vaga ta steget.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Bookea

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/03/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789189894884

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Innergarden"

Innergarden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima