Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Innerlijke Sereniteit Voor Beginners, Stap Voor Stap Naar Innerlijke Balans Door Ontspanning En Gewoontes

Madeleine Wilson
pubblicato da epubli

Prezzo online:
0,00

"Over het boek" Innerlijke Sereniteit Voor Beginners, Stap Voor Stap Naar Innerlijke Balans Door Ontspanning En Gewoontes: Uw Persoonlijke Gids Voor Manieren Om Innerlijke Rust Te Bereiken. Leid een ontspannen, rustig en gelukkig leven met meer sereniteit! Voelt u zich soms verloren in het snelle tempo van het dagelijks leven? Reageert u op veel dingen ongepast of valt u regelmatig in een diep gat van uitputting omdat uw dagelijks leven u dreigt te overbelasten? Je bent niet alleen, zo veel mensen voelen zich zo. Maar u kunt leren om beter om te gaan met deze moeilijke situaties. De sleutel daartoe is sereniteit. Wie kalmte uitstraalt, behandelt anderen met respect en genegenheid. Ook obstakels en uitdagingen zullen met een nieuw gemak worden aangepakt. Een rustig persoon geeft niet zo gemakkelijk op, omdat hij heeft ingezien dat het leven bestaat uit ups en downs. Met dit boek heb je de kans om een sereen leven te leiden. De vele praktische tips begeleiden u op weg naar meer sereniteit, rust en ontspanning. Begin dus nu het leven te leiden dat u wilt! Leer hoe u de kracht van sereniteit kunt gebruiken met deze gids!

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito » Self Help

Editore Epubli

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/11/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9783746783192

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Innerlijke Sereniteit Voor Beginners, Stap Voor Stap Naar Innerlijke Balans Door Ontspanning En Gewoontes"

Innerlijke Sereniteit Voor Beginners, Stap Voor Stap Naar Innerlijke Balans Door Ontspanning En Gewoontes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima