Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Isheksen 11: Kongegambit accepteret

Ian Tregillis
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
3,90

I 1970'erne raser Den Kolde Krig i Prags mørke gyder. Samtidig udspiller der sig en gammel konflikt mellem to okkulte samfund: Isen og Flammen. Engang havde den amerikanske CIA-agent Gabe Pritchard troet, at den eneste hemmelige verden, der fandtes, var den, som han levede og arbejdede i. Det ændrede sig under en udsending til Kairo, hvor et magisk væsen trængte ind og bosatte sig i hans hoved. På den modsatte side står heksen Tanya Morozova, som viste loyalitet over for Isen, længe før hun blev agent hos det russiske statspoliti, KBG. Begge agenter får nu sat loyaliteten over for deres land på prøve, når de indser, at de må arbejde sammen for at forhindre Flammen i at ødelægge verden. SLX

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantasy , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura » Storie di guerra , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/07/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788711782446

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Isheksen 11: Kongegambit accepteret"

Isheksen 11: Kongegambit accepteret
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima