Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jak wyhodowa ostr papryk w swoim domu. W ogrodzie, w doniczkach lub na balkonie

Gabriel Sienkieicz
pubblicato da Bruno Del Medico Editore

Prezzo online:
5,49

110 stron. Bogato ilustrowane.
Istnieje tysice odmian ostrej papryki. Jest to popularna przyprawa rozpowszechniona na caym wiecie. Wiele osób uwielbia ostr papryk. Niektórzy ludzie zdobywaj szerok wiedz i zaczynaj zbiera najlepsze odmiany.
Wielbiciele dobrego jedzenia odczuwaj ogromn satysfakcj, pokazujc gociom kolekcj domowej papryki ostrej. W ten sposób gocie mog wybra swoj ulubion pikantno. W miesicach letnich i jesiennych kolorowe jagody mona zbiera bezporednio z roliny i natychmiast podawa na stole we wszystkich kolorach i zapachach.
Istnieje wiele odmian papryki, które s kandydatami na najgortsz papryk na wiecie". Na szczycie listy przez dugi czas znajdowa si ostry pieprz Habanero. Dzi na szczycie Ksigi Rekordów Guinnessa znajdziesz pieprz Trinidad Scorpion Moruga lub Carolina Reaper. Ta ksika w prosty i kompletny sposób zawiera wszystkie informacje dotyczce uprawy ostrej papryki. Dla dobrych rezultatów wystarczy kilka doniczek na maym tarasie. Ponadto ta ksika ujawni technik uzyskiwania duych wieloletnich drzew z ostr papryk.

Dettagli

Generi Ambiente e Animali » Giardinaggio e Orticoltura » Tecniche di giardinaggio » Giardinaggio biologico » Frutta e verdura » Piante » Ecologia e Ambiente » Agricoltura biologica e sostenibile

Editore Bruno Del Medico Editore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/09/2020

Lingua Polacco

EAN-13 9791220236850

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jak wyhodowa ostr papryk w swoim domu. W ogrodzie, w doniczkach lub na balkonie"

Jak wyhodowa ostr papryk w swoim domu. W ogrodzie, w doniczkach lub na balkonie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima