Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Je kunt je leven helen - Louise Hay - Ahlea Khadro - Heather Dan
Je kunt je leven helen - Louise Hay - Ahlea Khadro - Heather Dan

Audiolibro Je kunt je leven helen

Louise Hay - Ahlea Khadro - Heather Dan
pubblicato da Vrije Uitgevers, De

Prezzo online:
13,49

De geleide meditaties in dit luisterboek zijn geschreven door Louise Hay, Ahlea Khadro en Heather Dane om jou te ondersteunen in het helen van je gezondheid, je fitheid, en je lichaam. Ze helpen je om je manier van leven te veranderen naar een manier die zich richt op het koesteren van je lichaam, je lijf met liefde te behandelen en het gezond te voeden.

Laat jezelf gegidst worden richting meer liefdevolle keuzes in de gedachten die je denkt en het voedsel dat je eet. De meditaties gidsen je hoe te luisteren naar, en reageren op de boodschappen van je lichaam. Je leert om je meer geaard te voelen, je lichaam werkelijk te verwennen, je lijf te aanvaarden, je intuïtie over de behoeftes van je lichaam te verdiepen en een shift in je denken teweeg te brengen die de basis is onder een gezond, geheeld, energiek lijf.

Deze gezonde, blije feel-good meditaties brengen een sprankeling in je dag, op weg naar blakende gezondheid!

Inhoud

  1. Welkom
  2. Introductie verbindingsmeditatie
  3. Meditatie - Verbinding met de aarde en alles wat is
  4. Meditatie - Mijn lichamelijke volmaaktheid aanvaarden
  5. Introductie luistermeditatie
  6. Meditatie - Luister naar je lichaam
  7. Gezond lichaam, gezonde geest, gezondheid
  8. Affirmaties voor een blakende gezondheid
  9. Affirmaties voor een blakende gezondheid (zonder muziek)

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Vrije Uitgevers, De

Formato Audiolibro

Durata 01:12.29

Pubblicato 01/07/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789492412003

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Je kunt je leven helen"

Je kunt je leven helen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima