Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jesen 2016. Platonskom prijateljstvu stogodišnjeg Daniela i tridesetogodišnje Elisabeth bliži se prirodni kraj. Uspomene se prelijevaju preko pogleda na neizvjesnu budunost, fikcija preplie sa stvarnim životom Pauline Boty, zaboravljene i ponovno otkrivene pionirke pop-arta. U Velikoj Britaniji nakon breksitskog referenduma vlada tjeskoba. A svime - romanom, životom, poviješu - vlada vrijeme: dijalog nepovratne prolaznosti i vjenoga kruga zrenja, starenja, umiranja i obnove, jedina i paradoksalna stalnica svijeta u kojem živimo.

Pjesniki i meditativan, aktualan i svevremenski, nježno satirian i jezino bravurozan, prvi dio tetralogije Godišnja doba Ali Smith poetak je tihe revolucije u shvaanju forme romana. Jesen je konkurirala za nagradu Gordon Burn i ušla u finale izbora za nagradu Man Booker. Meu knjige godine uvrstili su je New York Times, Washington Post, NPR, Financial Times, Guardian i Kirkus Reviews**.**

Naravno, knjiga godine je Jesen, koja nam uspijeva bar donekle objasniti Britaniju nakon Brexita. Olivia Laing, Observer

U zemlji u oitu raskolu, pisac poput Ali Smith vrijedi više od cijelog sabora politiara. Financial Times

Ovdje to treba otvoreno rei: Ali Smith ima aroban um. Stubokom me potreslo kako prštavo, neobino i s puno duše ova knjiga važe što znai biti živ u sumornim vremenima. Dwight Garner, New York Times

Kao svaki uspješan roman ideja, Jesen ne završava, nego itatelju i dalje odjekuje u kostima i podsjea na Montaleovu tvrdnju da mo knjige, slike, plesa ili bilo koje umjetnike forme nije u katarzinu vrhuncu, nego jeci koja nam se stalno vraa. Valerie Miner, Boston Globe

Preveo s engleskoga Dinko Telean

Finalist izbora za nagradu Man Booker

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Vukovi & Runji

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/07/2021

Lingua

EAN-13 9789532862829

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jesen"

Jesen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima