Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Johannes Ewald. Vor nationalsangs digter

Kai Flor
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
3,90

I anledning af 200-årsjubilæet for Johannes Ewalds fødsel i 1743 udgav Kai Flor en bog til hyldest af og oplysning om den store danske digter, der stod bag "Kong Christian stod ved højen mast". Johannes Ewald var også i sin egen tid en af Danmarks mest elskede digtere, ikke mindst fordi han var den første moderne digter i Danmark, der skrev ud fra et personligt synspunkt. Kai Flors bog omhandler både Johannes Ewalds liv, samtid og poesi. Kai Flor (1886-1965) var dansk forfatter, oversætter og musik- og kunstkritiker. Flors forfatterskab omfatter bl.a. bøger om kunst, musik, poesi og arkitektur, men han er bedst kendt for sine håndbøger om klassisk musik. Som oversætter har han bl.a. oversat Vincent van Goghs breve, Darwins udødelige Tanker, Gullivers Rejse og Skatte-øen til dansk. Kai Flor var Ridder af Dannebrog.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Poesia e poeti » Letteratura, storia e critica » Autobiografie e biografie letterarie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/01/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726326079

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Johannes Ewald. Vor nationalsangs digter"

Johannes Ewald. Vor nationalsangs digter
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima