Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Johnny går i en af de ældste klasser, og han er i tvivl om, hvad han skal med sit liv. Det går ikke godt i skolen, og han frygter, han aldrig bliver til noget. Til gengæld er Johnny en dygtig bokser, og måske bliver han mester.
Bogen fortæller om de sidste tre dage op til Johnnys hidtil vigtigste kamp. Men også om de problemer, som Johnny må kæmpe med uden for ringen. Forældrenes forventninger er svære at bære. Johnnys mor vil have ham til at passe sine lektier, så han kan få sig en god uddannelse og et vellønnet job. Hans far, der knokler på det lokale slagteri, ønsker at se sin søn blive den store bokser, han aldrig selv blev. Og så er der klassens bedste lærer, der betragter boksning som fordummende vold og brutalitet.
Men Johhnys boksetræner ser anderledes på sagen. Han betoner de tekniske elementer og den store kropslige kunnen i sporten. Boksning er for ham en del af kampen mod undertrykkelse af de fattige og svage - og måske Johnnys vej til et bedre liv.
Fanget i disse dilemmaer går Johnny i ringen! Men kan han vinde kampen?
Den danske forfatter Hans Jakob Helms blev født i Østgrønland i 1949. Som forfatter trækker Helms på sit indgående kendskab til Grønland, sin mangeårige erfaring som embedsmand i både Grønland og Danmark, og som deltager i møder og forhandlinger over hele verden. Han debuterede som forfatter i 1977 med miljøkrimien Giftpølen og har sidenhen udgivet en lang række anmelderroste bøger - senest bogen "Hold da kræft mand", der er en personlig beretning om livet med prostatakræft. rnrnKarsten Studstrup er en dansk forfatter og forelægger. Han har blandt andet skrevet ungdomsbøgerne "Den tredje" og "Du skjuler solen med dine fingre".

Dettagli

Generi Politica e Società » Problemi e Processi sociali » Problemi sociali , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di sport , Sport » Altri sport

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/11/2019

Lingua Danese

EAN-13 9788726088601

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Johnnys kamp"

Johnnys kamp
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima