Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jos me tästä selvitään

Juuso Juutinen - Anna Makkonen
pubblicato da WSOY

Prezzo online:
14,65
15,35
-5 %
15,35

Tarina pienen lapsen vakavasta sairaudesta ja siitä, miten menettämisen pelko sai isän kasvamaan ihmisenä.

"Istun poikani viereen ja otan häntä kädestä. Hän on silmin nähden väsynyt. Tunnen, kuinka pieni ja hento ote puristaa sormeani. Vilkaisen takana istuvaa puolisoani ja näen, kuinka poissa tolaltaan hän on. Yritämme pärjätä juuri saamamme tiedon kanssa. Sitä on mahdoton hyväksyä, mutta se on kuitenkin totuus."

Juuso Juutisen perheen elämä mullistui esikoispojan ollessa puolivuotias. Sitkeän flunssan takaa paljastui harvinainen, täydellisen immuunikadon aiheuttava geenimutaatio. Yhtäkkiä mikä tahansa bakteeri tai virus saattoi olla kohtalokas. Alkoi kilpajuoksu kuolemaa vastaan, kilpajuoksu, jonka aikana Juuson piti kohdata itsensä, jotta voisi olla parhaiten tukena lapselleen, puolisolleen ja itselleen.

Jos me tästä selvitään kertoo kuolemanpelosta, syyllisyydentunteesta ja epävarmuudesta, vanhemmuuden mukanaan tuomasta vastuusta sekä elämän pienistä iloista. Mutta enemmän kuin mistään se kertoo pohjattomasta rakkaudesta.

Juuso Juutinen on kaupallisen muodin pitkäaikainen ammattilainen, jonka vastuulla on muun muassa Vans-vaatemerkin brändi Suomessa. Juutisen esikoispojalla havaittiin puolivuotiaana harvinainen SCID-geenimutaatio, joka aiheuttaa täydellisen immuunikadon. Samasta geenimutaatiosta kertoo John Travoltan tähdittämä elokuva The Boy in the Plastic Bubble.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Prosa letteraria

Editore Wsoy

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/05/2023

Lingua Finlandese

EAN-13 9789510493939

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jos me tästä selvitään"

Jos me tästä selvitään
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima