Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Juctorul de ah

Stefan Zweig
pubblicato da Polirom

Prezzo online:
5,28

În anii de început ai celui de-al Doilea Rzboi Mondial, la bordul unui pachebot ce se îndreapt spre Buenos Aires, cltorii descoper c printre ei se afl un campion mondial la ah pe nume Czentovic. Talentul de ahist al juctorului, fiu al unui luntra srac dintr-un stuc slav, e dublat de o lips de educaie apropiat de grosolnie. Printr-un concurs de împrejurri, Czentovic ajunge s se înfrunte pe tabla de ah cu un grup de cltori de pe vas, pe care îi învinge cu uurin. Atunci îns intr în scen, cu totul surprinztor, un personaj straniu, al crui trecut recent este legat de jocul de ah într-un mod tulburtor i sumbru, ce implic o confruntare cu anchetatorii gestapoviti ai Reichului nazist. Ideea de joc al minii" capt astfel o semnificaie mult mai ampl, iar înfruntarea ce se prefigureaz pe pachebot e doar ecoul alteia, mult mai teribil.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Polirom

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789734661985

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Juctorul de ah"

Juctorul de ah
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima