Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kad su Divovi hodali zemljom

Zoran Pili
pubblicato da Fraktura

Prezzo online:
9,90

Ako je zlatno doba iza nas, a uvijek se ini da jest, ako smo u meuvremenu udom preživjeli par katastrofa, a bogove i junake odavno ne viamo u njihovim nekadašnjim dimenzijama - moglo bi biti da ve živimo u nekoj diskretnijoj postapokalipsi, ili da samo starimo, da nam se dogodio život. Prie i pripovjedaki dar Zorana Pilia pokazuju da je mogue, pa ak i vjerojatno - oboje.

Savršeno smještena u onom delikatnom procjepu izmeu humora i nostalgije, drame i zaigranosti, Kad su Divovi hodali zemljom knjiga je konanog odrastanja, zbirka neriješenih zadataka i (pre)kasnih lekcija. Sve što se u njoj dogaa dogodilo se nakon njezina naslova, u doba bez pozlate, kad se na ovom svijetu smanjilo sve, osim Amerike. Pilievi junaci naime - bili oni pisci, sredovjeni ljubavnici, srani izdavai ili ostarjeli uvari poretka; bježali od povijesti, ruševina mladosti ili ružnih sjeanja - nužno trebaju prostor u kojemu je mogue izgubiti se, a nigdje se nikada nije gubilo bolje nego u Amerikama. No to što je doba heroja prošlo ne znai da se ne može živjeti herojski. Tu, izmeu Zagreba i Cancúna, Dalmacije i Iowe, svud gdje su neko hodali divovi, Zoran Pili otkrit e uvijek iznova poneku veliku stopu i ovjeka koji je spreman kroiti baš tim tragom.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/10/2019

Lingua

EAN-13 9789533581132

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kad su Divovi hodali zemljom"

Kad su Divovi hodali zemljom
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima