Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Karaböcü Kayboldu

Niran Elçi
pubblicato da Gün Kitapl

Prezzo online:
1,51

Çevirmen, yazar Niran Elçi'nin okuma serüveninin bandaki çocuklar için hazrlad "Karaböcü" dizisinin dördüncü ve son kitab yine soluksuz ve elenceli bir maceraya çkaryor. Çocuklarn günlük yaamn hayal gücü ile harmanlayan dizi, Gözde Bitir'in siyah-beyaz resimleriyle canlanyor. Nisan ve "tuhaf" kedisi Karaböcü'nün maceralar, çocuklar aile içi iletiim, deiik canllarla yaam, arkadalk, okul, sevinçler, hayal krklklar, korkular ve sorumluluklar üzerine gülümseterek düündürüyor.

Nisan okuldayken can çok sklan kedisi Karaböcü, evdeki süs balklaryla oynamak ister. Ama, onun marifetlerinden habersiz olan Nisan'n annesinden fena azar iitir. Pencereden atlayp kaçar, bilmedii sokaklarda keyifle dolanr. Ancak, bir süre sonra yolunu kaybeder. Tanmad insanlar ve hayvanlar arasnda evini ararken beklenmedik olaylar yaayan Karaböcü, Nisan' ve ailesini çok özlemitir...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059952224

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Karaböcü Kayboldu"

Karaböcü Kayboldu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima