Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az istenekrl kiderült, hogy k is csak halandók, az elnyomott rhunák pedig fegyvert ragadtak uraik ellen. Ám a küzdelem még csak most kezddik Raithe, az Istenöl végzett egy fhreyjel, és ezzel kirobbantotta a lázadást, csakhogy a szolgaként tartott embereket sidk óta megosztó viszályok meggátolják, hogy összefogjanak közös ellenségük ellen. De még ha a klánok egyesítenék is hadaikat, hogyan remélhetnék legyzni az isteni varázservel bíró fhreyjeket? A válasz a tengerentúlon rejlik egy messzi-messzi vidéken, amelyet egy magának való, konok faj népesít be, akik megvetik a fhreyeket és az embereket egyaránt. Mieltt kifutnának az idbl, Perszephoné kétségbeesett utazásra indul, hogy segítséget szerezzen kis csapatával, melynek tagja Suri, az ifjú látó, és Arion is. Útjuk egyenesen Elan sötét szívébe vezet, ahol egy si és félelmetes ellenfél várja ket A Mítoszok korában a fantasy mestere, Michael J. Sullivan egy eposzba ill történettel kezdte kibvíteni a Riyria világát. A lehengerl saga a Kardok korával folytatódik, amellyel a hazánkban is kiemelkeden népszer író tovább építi univerzumát.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/09/2022

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634702269

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kardok kora"

Kardok kora
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima