Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Katharina's keuze

Hanna Caspian
pubblicato da Oceaan

Prezzo online:
0,00

Een meeslepende familiesaga voor de lezers van Anne Jacobs en de liefhebbers van Downton Abbey. 1913. Op het landgoed Greifenau woont graaf Donatus met zijn gezin, en een hele trits bedienden. De gravin wil haar jongste dochter Katharina uithuwelijken aan de neef van de Duitse keizer, maar Katharina heeft haar hart al aan een ander verloren. Kan ze de verbintenis nog tegenhouden? Oudste zoon Konstantin, erfgenaam van het landgoed, is ondertussen verliefd geworden op de dorpslerares. Een schande, als iemand erachter zou komen... De kokkin en de dienstmeisjes hebben zo hun eigen problemen. En dan is er nog de knappe nieuwe koetsier: wie is hij eigenlijk, en waarom doet hij zo geheimzinnig over zijn verleden? Het landgoed is een meeslepende familiesaga, die je meeneemt van de vertrekken van de gravin tot in de stallen. Vol liefde, intriges en geheimen, tegen de achtergrond van het roerige begin van de twintigste eeuw. Er zijn meer dan 100.000 exemplaren verkocht.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Oceaan

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/12/2009

Lingua Olandese

EAN-13 9789046830574

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Katharina's keuze"

Katharina
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima