Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kék sorsjegy

Sophie Mackintosh
pubblicato da Athenaeum

Prezzo online:
8,04

Felkavaró disztópia az anyaságról, az egyéniségrl, a szabad akaratról, a sorsról, a velünk született vágyakról és az ösztönökrl.

Calla tudja, hogyan mködik a sorslottó. Mindenki tudja. Kamasz lányként, els vérzését követen jelentkeznie kell a lottózóban, hogy kiderüljön, milyen szabályok szerint kell majd élnie.
A fehér sorsjegy gyermekekre jogosít.
A kék sorsjegy független életre.
De mi van, ha tévedés történt, és az ösztönök mást súgnak? Boldog lehet-e egy n a választás szabadsága nélkül? Boldog lehet-e gyerek nélkül?

A Kék sorsjegy elgondolkodtató regény a szabad akaratról, az anyaság utáni vágyról és a társadalmi elvárások erejérl. A brit írón, Sophie Mackintosh 1988-ban született. Els, a The Water Cure cím regényét Man Booker-díjra jelölték 2018-ban.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Athenaeum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/08/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635430451

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kék sorsjegy"

Kék sorsjegy
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima