Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Két nap az élet

Robert Merle
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
8,61

Robert Merle ezzel az 1949-ben megjelent els könyvével rögtön elnyerte a legrangosabb francia irodalmi díjat, az év legjobb francia nyelv regényének járó Goncourt-díjat. Az azóta számtalan kiadást megélt, az írói életm emblematikus darabjává lett önéletrajzi ihletés m - Merle részt vett az 1940-es franciaországi harcokban, és Dunkerque-nél esett hadifogságba - a tengerparton összezsúfolódott, kimentésre (hiába) váró katonák tömegébl kiválasztott négy francia fiatalember sorsára fókuszál. A német bombazápornak kitett, reményüket vesztett katonák különböz stratégiákkal" próbálják megóvni életüket és megrizni józan eszüket ebben a csapdában. A háborús pokol, a bnös és értelmetlen pusztítás képeit elénk táró regény az emberi lét alapkérdéseivel szembesíti az olvasót.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/08/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634794813

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Két nap az élet"

Két nap az élet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima