Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Miért fontos inspirálnunk a vevinket ahelyett, hogy manipulálnánk ket? Miért tudnak egyes vezetk mindenki másnál jobban hatni a csapatuk tagjaira? Miért nyereségesebbek és befolyásosabbak bizonyos vállalatok a versenytársaiknál? Bármelyik szervezet meg tudja mondani, mit csinál; a legtöbb azt is el tudja magyarázni, hogyan csinálja; de azt csak nagyon kevesen tudják világosan megfogalmazni, miért csinálják. A miért soha nem a pénz vagy a profit - az mindig csak eredmény. Simon Sinek vezetés és marketing-tanácsadó a világformáló vezetk gondolkodását, cselekedeteit és kommunikációját tanulmányozva felismerte, hogy azért tudták inspirálni a környezetüket és értek el nagy dolgokat, mert ösztönösen a miérttel kezdtek. Sinek e felismerés alapján megalkotott nagy hatású modellje, az arany kör filozófiája mentén egész szervezeteket lehet felépíteni, mozgalmakat elindítani és tömegeket inspirálni - kis- és nagyvállalatoknál, nonprofit szervezeteknél és a politikában egyaránt. A való életbl vett sokféle történeten keresztül kirajzolódik elttünk, mi kell ahhoz, hogy valóban vezetni és motiválni tudjunk - akár inspirálni szeretnénk másokat, akár valaki olyat keresünk, aki minket inspirálhat.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Tecniche di management

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633048320

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kezdj a miérttel!"

Kezdj a miérttel!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima