Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Der er ingen grund til at blive bange. Men der er grund til at blive klog. Klimaklog. For kun ved at bruge hovedet kan vi løse det nok største problem, mennesker nogensinde har skabt. Med flotte billeder og i et let og medrivende sprog klæder denne bog dig på til at forstå klimakrisen og se løsningerne. Og du får svar på alle dine store spørgsmål: * Hvordan kan vi være næsten helt sikre på, at nutidens klimaforandringer er vores skyld? * Hvad kan verdens lande gøre for at vende udviklingen? * Kan vi nå det? * Hvad kan du selv gøre? Fra Thunberg til Trump. Fra bøffer til biler. Fra gas til vind. Velkommen til en tankevækkende rejse, der tager dig med fra menneskets oprindelse og videre over fabrikker, byer og lufthavne til den renere og bedre verden, der venter for enden af vores rygende skorstene.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Klimaklog"

Klimaklog
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima