Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Källaren

Lars Sundh - Lori Roy - Rasmus Pettersson
pubblicato da Modernista

Prezzo online:
11,44

»En gripande spänningsroman med ett aktuellt, obehagligt budskap.« People

Samma dag som en svart lastbil skallrar förbi hennes hus och en flyer från Ku Klux Klan landar i familjens trädgård försvinner tioåriga Beth från sitt hem i Simmonsville, Georgia. Rustad med de egenskaper hon utvecklat när hon tagit hand om sin alkoholiserade mamma måste Beth nu försöka överleva månaderna hon har framför sig.
Sju år senare begraver Imogene Coulter sin pappa - en klanledare hon tillbringat hela livet med att distansera sig från - och försöker stå emot de minnen som begravningen framkallar. Men när Imogene städar ur det som tycks ha varit hennes pappas tillhåll dagen efter begravningen hittar hon ett barn - levande - i en övergiven källare, bakom en dörr som bara går att låsa utifrån.

LORI ROY är en amerikansk författare, född och uppvuxen i Kansas. Två gånger har hon belönats med det prestigefyllda Edgar Allan Poe-priset. Lori Roy är i dag bosatt med sin familj i St. Petersburg, Florida. Källaren är hennes senaste thriller.

»En bok du inte kommer att kunna lägga ifrån dig.« O, The Oprah Magazine

»Fylld av en krypande känsla av fara.« Booklist

Dettagli

Generi Non definito

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/04/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789178930487

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Källaren"

Källaren
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima