Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ze zijn machtig, ze zijn rijk en ze zijn ongelooflijk sexy. In deze speciale jubileumbundel (Harlequin bestaat 45 jaar!) vindt u vijf Intiem-romans met een onweerstaanbare tycoon in de hoofrol. Geniet van deze opwindende verhalen van wereldwijd geliefde schrijvers als MAYA BANKS en OLIVIA GATES!

(1) GEKUST DOOR DE MILJONAIR van Leanne Banks
Wanneer multimiljonair Alex Megalos haar tijdens een liefdadigheidsfeestje uitnodigt voor een lunch, gaan bij Mallory James meteen alarmbellen rinkelen. Ooit was ze stapelverliefd op hem, maar ze maakte zich toen onsterfelijk belachelijk - in zijn bijzijn. Dat wil ze niet nog eens laten gebeuren, dus ziet ze van de lunch af. Wat ze niet weet, is dat Alex op aandringen van haar vader op zoek is naar een geschikte man voor haar en dat hij de keus heeft laten vallen op... zichzelf!

(2) EILAND VAN PASSIE van Yvonne Lindsay
Benedict del Castillo heeft een heel vakantieparadijs in Nieuw-Zeeland afgehuurd, zodat hij in alle rust kan herstellen van een auto-ongeluk. Bij aankomst voelt hij zich een stuk beter wanneer hij ontdekt dat Mia, de eigenaar van het resort, de vrouw is met wie hij ooit een spannende nacht doorbracht. Zouden ze de draad weer op kunnen pakken? Daar zou hij pas écht van opknappen!

(3) HOOG SPEL van Olivia Gates
Rafael Salazar heeft maar één doel: wraak! Maar wanneer hij op het bal dat hij speciaal voor dit doel heeft georganiseerd ineens oog in oog komt te staan met de betoverende Eliana Ferreira, kan hij alleen nog maar aan háár denken. Eliana zelf weet niet wat haar overkomt wanneer Rafael juist haar kiest uit alle mooie vrouwen op het feest. Als in een droom belandt ze in de armen van deze miljonair met de gevaarlijke uitstraling. Alleen blijkt hij een donker geheim te verbergen. Een geheim dat ook met haar te maken heeft...

(4) MINNARES VAN EEN GRIEK van Maya Banks
Chrysander Anetakis is verbijsterd wanneer hij zijn ex-minnares Marley op televisie ziet. Niet alleen is ze haar geheugen kwijt, ze is ook nog zwanger! Van hém, dat moet wel. Omdat hij vindt dat hij recht heeft op het kind, maakt hij haar wijs dat ze verloofd zijn en neemt hij haar mee naar zijn Griekse eiland. Hij is van plan haar na de geboorte van het kind de deur te wijzen, maar dat blijkt minder eenvoudig dan hij had gedacht...

(5) DE KLEINE ERFGENAAM van Elizabeth Lane
Grace Chandler zorgt met veel liefde voor Zac, het zoontje van haar overleden stiefzus. Maar net als ze de adoptieprocedure wil afronden, verschijnt plotseling Zacs enige nog levende bloedverwant op het toneel. Emilio Santana staat erop dat zijn neefje opgroeit op het familielandgoed, in Peru. Omdat Grace absoluut bij Zac wil blijven, gaat ze mee. Die arrogante - en veel te knappe - Emilio moet ze er dan maar bij nemen...

Deze verhalen zijn eerder verschenen.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/07/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789402548013

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Knappe tycoons - Intiem Jubileumbundel 3"

Knappe tycoons - Intiem Jubileumbundel 3
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima